BillingExpert™

Udělejte svou logistiku profitabilnejší


S BillingExpert™ můžete kontrolovat své provozní náklady a zvýšit ziskovost svých logistických služeb. Toto bohaté řešení Vám umožňuje spravovat a sledovat veškerou manipulaci se skladovými zásobami, vyplnění skladovacích prostor a transportní aktivity podle obchodní jednotky nebo klienta. Pro dodavatele logistických služeb může pomoci zlepšit vedení kontraktů klientům a zvýšit účetní přesnost a úroveň služby. Tento nástroj Vám umožní kontrolovat faktury a zajistit, že pro každého zákazníka jsou zohledněny správné slevy, včetně auditu a zaúčtování poplatků před konečnou fakturací.

BillingExpert™ je založen na datech v reálném čase, extrahovaných ze systémů řízeného skladu a transportních systémů, a je určen jako základ pro tvorbu fakturačních záznamů, které jsou založeny na uživatelsky definovaných pravidlech. Toto Vám umožní snadno sledovat a přidělit cenu jakékoliv logistické / provozní události, což ústí do přesného přehledu Vašich nákladů a zlepšené profitability.


Výhody:

  • Sledování veškeré manipulace se skladovými zásobami, skladování a aktivity podle jednotky a / nebo skladovatele / klienta
  • Přidělování ceny všem interním nebo zákazníkům podmíněným aktivitám
  • Účtování na základě skutečné činnosti
  • Zvýšení fakturační přesnosti a v konečném součtu ziskovosti
  • Pokročilé definování fakturačních kontraktů, podle klienta
  • Generování faktur přes integraci s účetním / ERP systémem

Sada SCExpert

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji