ContainerExpert™

Poskytujte přehlednost z přístavu / překladiště do DC


ContainerExpert™ je odpovědí Made4netu na výzvu správy kontajnerové dopravy jako součásti dodavatelského řetězce, poskytující přehled toku skladových zásob z cílového přístavu / překladiště do distribučního centra.

Čím širším se stává záběr nabídky dodavatelského řetězce, tím větším bude přínos pro společnosti, které outsourcují svoji logistiku do rukou logistických společností (3PL) a jiných poskytovatelů služeb. S řešením zprávy kontejnerů, importéři a / nebo logistické společnosti (3PL) mohou spravovat své zásoby (a / nebo zásoby klientů) s mnohem větší efektivitou, přehledem a kontrolou od vstupu do přístavu / překladiště, přes dvůr (areál) až po dodávku zboží do relevantního distribučního centra.

ContainerExpert™ je součástí sady produktů SCExpert™ suite a umožňuje logistickým společnostem efektivně poskytovat řešení pro celkový (end-to-end) přehled a správu zásob svých zákazníků, v každé úrovni a kdykoliv.


Hlavní funkce:

  • Správa zásob založená na stavech na každé operativní úrovni, na příjmu v přístavu / překladišti až do příjmu v distribučním centru
  • Přirozená integrace s fakturačním modulem BillingExpert ™ umožňuje logistickým (3PL) společnostem přesnou fakturaci svým klientům za správu, pohyb a transport kontejnerů v rámci řízeného dodavatelského řetězce
  • Řízení kontejnery v areálu přístavu či překladiště, optimalizace pohybu na základě různých operačních a obchodních faktorů
  • Správa nákladu (freight) kontejnerů založena na flexibilních dynamických atributech jako Lot, sériová čísla a jiné, nad rámec standardní kontroly založené na čísle kontejneru a produktech (SKU)
  • Kompletní audit - záznam každého kontejneru ve stanici a v celém řetězci dává dovozcem informace pro zlepšení svých importních nákladů

Sada SCExpert

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji