Made4net - Inovace, profesionalita a zkušenost

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji


SCExpert™ je výpočetní platformou, která se snadno adaptuje na Vaše stávající IT prostředí. Zahrnuje produkty, které mohou být nasazeny samostatně, modifikované nebo kombinované podle Vašich obchodních potřeb. Řešení vybudovaná na technologiích společnosti Microsoft a založená na servisně orientované architektuře (SOA) jsou poháněna silným mechanismem konfigurace a nastavení pravidel obchodních procesů. SCExpert přemosťuje mezeru mezi Vašim podnikovým systémem (ERP, MRP atd..) a Vašimi provozními požadavky na realizaci, tak aby dodala celkové (end-to-end) adaptivní řešení realizace dodavatelského řetězce.

Získejte vedoucí postavení s inovativní technologií


Vybudovaná na nejnovější technologii, platforma SCExpert™ nabízí množinu integrovaných produktů, které se dají jednoduše konfigurovat, implementovat a jsou vhodné pro každou velikost podniku - od malých po velké společnosti.

Díky servisně orientované architektuře (SOA), SCExpert™ pomáhá společnostem reagovat rychleji a efektivněji (cost-effective) na měnící se podmínky trhu. Cílem použití SOA modelu jako nástroje pro mapování obchodu je zajistit, aby vytvořené služby skutečně reprezentovaly obchodní pohled a nebyly jen tím, čím si technologové myslí, že obchodní služby mají být.

Jednou ze základních silných stránek SCExpert™ platformy je ta, kde si SOA rychle získává pozice - v jejím potenciálu jako mechanismu definování podnikových služeb a operačních modelů, a tedy poskytováním struktury pro IT, aby dodávalo podle skutečných obchodních potřeb a adekvátně se obchodu adaptovalo.

Jednoduchost a flexibilita s jedním datovým modelem


Jeden datový model, jedno uživatelské rozhraní a jeden systém s kterým může být řízen celý Váš dodavatelský řetězec.

Na rozdíl od konkurenčních aplikací v oblasti dodavatelského řetězce, které jsou technicky integrované a propojené na projektové bázi, SCExpert™ nabízí jedno uživatelské rozhraní s jedním datovým modelem pro všechny své produkty a umožňuje konzistentní řešení pro realizaci dodavatelského řetězce.


Sada SCExpert

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji