Sada SCExpert™

SCExpert™ platforma je výpočetní platformou, která se snadno adaptuje na Vaše stávající IT prostředí. Zahrnuje integrované produkty, které mohou být nasazeny samostatně, modifikované nebo kombinované podle potřeby na základě Vašich obchodních potřeb. Řešení vybudovaná na technologiích společnosti Microsoft, založená na servisně orientované architektuře (SOA) a poháněna silným mechanismem konfigurace a nastavení pravidel obchodních procesů, SCExpert™ přemosťuje mezeru mezi Vašim podnikovým systémem (ERP, MRP atd..) a Vašimi provozních požadavků na realizaci, tak aby dodala celkové (end-to-end) adaptivní řešení realizace dodavatelského řetězce.

Vybudovaná na nejnovější technologii, platforma SCExpert™ nabízí množinu integrovaných produktů, které se dají jednoduše konfigurovat, implementovat a jsou vhodné pro každou velikost podniku - od malých po velké společnosti.

Založené na SOA, SCExpert™ pomáhá společnostem reagovat rychleji a efektivněji (cost-effective) na měnící se podmínky trhu. Cílem použití SOA modelu jako nástroje pro mapování obchodu je zajistit, aby vytvořené služby skutečně reprezentovali obchodní pohled a nebyly jen tím, čím si technologové myslí, že obchodní služby mají být.

Jednou ze základních silných stránek SCExpert™ platformy je ta, kde si SOA rychle získává pozice - v jejím potenciálu jako mechanismu definování podnikových služeb a operačních modelů, a tedy poskytováním struktury pro IT, aby dodávalo podle skutečných obchodních potřeb a adekvátně se obchodu adaptovalo.

Jeden datový model, jedno uživatelské rozhraní a jeden systém s kterým může být řízen celý Váš dodavatelský řetězec. V protikladu k jiným aplikacím pro oblasti dodavatelského řetězce, které jsou technicky integrované a propojené na projektové bázi, SCExpert™ nabízí jedno uživatelské rozhraní s jedním datovým modelem pro všechny své produkty, a umožňuje konzistentní řešení pro realizaci dodavatelského řetězce.


Sada SCExpert - Made4net

WarehouseExpert™

Sada SCExpert - Made4net

TransportExpert™

Sada SCExpert - Made4net

ContainerExpert™

Sada SCExpert - Made4net

BillingExpert™

Sada SCExpert - Made4net

RoutingExpert™

Sada SCExpert - Made4net

DeliveryExpert™

Sada SCExpert - Made4net

YardExpert™

Sada SCExpert - Made4net

LoadingExpert™