Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

3PL


V súčastnej dobe v dynamickom podnikateľskom prostredí nestačí zostať na súčastnej úrovni. Musíte byť konkurencieschopný, vyhrávať veľké kontrakty, a to znamená, že logistický operátori musia identifikovať nové ziskové spôsoby, ako zvýšiť hodnotu v dodávateľskom reťazci svojich zákazníkov. Cennou zložkou sú informácie. Čím viac informací, tým lepší prehľad a pridaná hodnota pre zákazníka. Poskytovateľ logistických služieb musí poskytovať služby pre mnoho zákazníkov z rôznych priemyslových odvetví s dynamickými obchodnými požadavkami. Správa viacerých skladov, zásob, zákazníkov, ktorí vyžadujú prístup k operáciám prostredníctvom celosvetovej siete. S rastúcim počtom hráčov v externe distribučnom trhu sa musíte odlíšiť tak, aby ste zostali konkurenceschopní.

Platforma Spoločnosti Made4net poskytuje komplexnú funkcionalitu zo skladu cez distribúciu a prepravu, až k dokladu o doručenie do konečného cieľa. To poskytuje Vašu flexibilitu a rýchlosť potrebnú ku spracovaniu zákaznickej objednávky, veľké množstvo malých objednávok, služieb s pridanou hodnotou a rýchle dodacie lehoty. Naše riešenie podporuje operácie v rámci dodávateľského reťazca riadenej objednávky a tým sa dokáže prispôsobiť zmenám dodacích termínov a ďalších požadaviek zákazníka.


Kľúčové vlastnosti:

 • Ľahká integrácia a nasadenie
 • Pokročilé fakturačné schopnosti s možnosťou sledovania činnosti klientom, s jedinečnými a hodnotnými funkciami, které zvyšujú ziskovosť
 • Flexibilný systém, poskytujúci riešenie od skladu až po dodanie, použitie rôznych vertikálnych odvetví v jedinom riešení
 • Celosvetová prehľadnosť zásob
 • Optimalizované rozmiestnenie zásob

 • Cross-docking
 • Spracovanie veľkých i malých objednávok
 • Podpora viacerých klientských inštalácií
 • Služby s pridanou hodnotou
 • Integrované riadenie dopravy a potvrdenie o doručení
 • Pokročilá správa vratiek
 • Riadenie zásob dodávateľom
 • Flexibilné riešenie definované užívateľom

Urobte Vašu logistiku výnosnejšiu

S BillingExpert™ môžete ovládať prevádzkové náklady a zvýšiť ziskovosť logistických služieb. Tento produkt umožňuje spravovať a monitorovať všetky činnosti, riadenie zásob, dodávky skladovanie a prepravu, obchodnej jednotky alebo jedného zákazníka. Pre poskytovateľov logistických služieb toto riešenie môže prispieť ku zlepšeniu riadeniu zákazníckych zmlúv a zvýšenie presnosti fakturácie a úrovne služieb. Tento nástroj umožní kontrolu faktúr a zaistí, že zľavy sú správne aplikované na konkrétneho zákazníka vrátane auditu poplatkov, které vám umožnia uskutočniť úpravy pred prijatím konečného vyúčtovania.

BillingExpert™ je založený na reálnych dátach prevzatých zo systému riadeného skladu a riadenej dopravy. Je základom pre vytváranie záznamov o účtovaní na základe užívateľom definovaných pravidel. To umožňuje jednoducho sledovať a alokovať náklady na všetky logistické a prevádzkové udalosti, čo má za následok presnú viditeľnosť nákladov a prispieva ku zvýšeniu ziskovosti.


Výhody:

 • Sledovanie všetkých pohybov zásob prenesené na jednotku / obchod / klienta
 • Zaúčtovanie poplatkov od všetkých interných alebo klientem riadených aktivít
 • Fakturácie na základe skutečnej aktivíty
 • Zvýšenie presnosti účtovania a ziskovosti konečných výsledkov
 • Pokročilá definícia vyúčtovanie, zakázky na klienta

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi