Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Ocenenia


"Vydávateľ Inbound Logistics pripravuje každý rok zoznam Top 100 logistických IT poskytovateľov. Editori Inbound Logistics skúmajú ich schopnosti na základe predložených dotazníkov a iných zdrojov, a potom vyberú 100 poskytovateľov technológií ponúkajúcich riešenia odpovedajúce obchodným požiadavkám logistických manažérov dodávateľského reťazca.

Editori Inbound Logistics kladú dôraz na výber poskytovateľov, ktorých riešenia majú zásadný význam pre riešenie dopravy, logistiky a výziev v rámci dodávateľského reťazca, a úspechy ich zákazníkov sú dobre zdokumentované."

Inbound Logistics, Duben 2016
Inbound Logistics vybral v roku 2016, 10 rok v poradí, spoločnosť Made4Net medzi TOP 100 IT poskytovateľov riešení pre riadenie dodávateľského reťazca.


"Dvanásty rok po sebe, magazín Food Logistics posudzuje technologické a softvérové spoločnosti, ktoré sa špecializujú na jedinečné výzvy dodávateľského reťazca potravín a nápojov, aby pripravil tento kľúčový materiál odvetvia. Toto sú spoločnosti, ktorých výrobky a služby zaisťujú efektívnu prepravu a skladovanie, minimalizujú plytvanie potravinami, podporujú bezpečnú prevádzku a zajišťujú zhodu s predpismi."

Food Logistics, December 2015
Magazín Food Logistics uznal v roku 2015, piaty rok po sebe, spoločnosť Made4Net ako jedného z TOP 100 poskytovateľov softvéru a technológií.


Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi