made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

BillingExpert™

Urobte si svoju logistiku profitabilnejšiu


S BillingExpert™ môžete kontrolovať svoje prevádzkové náklady a zvýšiť ziskovosť svojich logistických služieb. Toto bohaté riešenie Vám umožňuje spravovať a sledovať každú manipuláciu so skladovými zásobami, vyplnenie skladovacích priestorov a transportné aktivity podľa obchodnej jednotky alebo klienta. Pre dodávateľov logistických služieb môže pomôcť zlepšiť vedenie kontraktov klientov a zvýšiť účtovnú presnosť a úroveň služby. Tento nástroj Vám umožní kontrolovať faktúry a zaistiť, že pre každého zákazníka sú zohľadnené správne zľavy, vrátane auditu a zaúčtovania poplatkov pred konečnou fakturáciou.

BillingExpert™ je založený na dátach v reálnom čase, extrahovaných zo systému riadeného skladu a transportných systémov, a je určený ako základ pre tvorbu fakturačných záznamov, které sú založené na užívateľsky definovaných pravidlách. Toto Vám umožní jednoducho sledovať a prideliť cenu akejkoľvek logistickej / prevádzkovej udalosti, čo ústi do presného prehľadu Vašich nákladov a zlepšenej profitability.


Výhody:

  • Sledovanie akejkoľvek manipulácie so skladovými zásobami, skladovanie a aktivity podľa jednotky a / alebo skladovateľa / klienta
  • Prideľovanie ceny všetkým interným alebo zákazníkom podmieneným aktivitám
  • Účtovanie na základe skutočnej činnosti
  • Zvýšenie fakturačnej presnosti a v konečnom súčte ziskovosti
  • Pokročilé definovanie fakturačných kontraktov, podľa klienta
  • Generovanie faktúr cez integráciu s účtovným / ERP systémom

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi