made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

ContainerExpert™

Poskytujte prehľadnosť z prístavu / prekladiska do DC


ContainerExpert™ je odpoveďou Made4netu na výzvu správy kontajnerovej dopravy ako súčasťou dodávateľského reťazca, poskytujúci prehľad toku skladových zásob z cieľového prístavu / peekladištia do distribučného centra.

Čím širším sa stává záber ponuky dodávateľského reťazca, tým vätším bude prínos pre spoločnosti, ktoré outsourcujú svoju logistiku do rúk logistických spoločností (3PL) a iných poskytovateľov služieb. S riešením správy kontejnerov, importéri a / alebo logistické spoločnosti (3PL) môžu spravovať svoje zásoby (a / alebo zásoby klientov) s oveľa vätšou efektivitou, prehľadom a kontrolou od vstupu do prístavu / prekladištia, cez dvor (areál) až po dodávku tovaru do relevantného distribučného centra.

ContainerExpert™ je součásťou sady produktou SCExpert™ suite a umožňuje logistickým spoločnostiam efektívne poskytovať riešenie pre celkový (end-to-end) prehľad a správu zásob svojich zákazníkov, v každej úrovni a kedykoľvek.


Hlavné funkcie:

  • Správa zásob založená na stavoch na každej operatívnej úrovni, na príjme v prístave / prekladisku až do príjmu v distribučnom centre
  • Prirodzená integrácia s fakturačným modulom BillingExpert ™ umožňuje logistickým (3PL) spoločnostiam presnú fakturáciu svojim klientom za správu, pohyb a transport kontejnerov v rámci riadeného dodávateľského reťazca
  • Riadené kontejnery v areáli prístavu či prekladištia, optimalizácia pohybu na základe rôznych operačných a obchodných faktorov
  • Správa nákladu (freight) kontejnerov založená na flexibilných dynamických atribútov ako Lot, sériové čísla a iné, nad rámec štandardné kontroly založené na čísle kontejneru a produktoch (SKU)
  • Kompletný audit - záznam každého kontejneru v stanici a v celom reťazci dáva dovozcom informácie pre zlepšenie svojich importných nákladov

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi