made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

DeliveryExpert™

Zlepšite dodávku a spokojnosť zákazníkov


Potvrdenie dodania je ďalším článkom dodávateľského reťazca, kde problémy môžu byť premenené na príležitosti. Či potrebujete ošetriť sťažnosť zákazníka na nedodanie objednávky, alebo potrebujete vedieť pokrok dosiahnutý na zásobovacej trase, alebo stav dodávky špecifickej objednávky, DeliveryExpert™ je automatizovaný systém potvrdenia dodania (Proof of Delivery system - POD), ktorý optimalizuje Vaše dodacie operácie, čím dosiahnete vätšiu efektivitu a skvalitnenie služieb zákazníkom pri úspore Vašeho času a peňazí.

S využitím mobilného terminálu Vám DeliveryExpert™ umožní potvrdiť čísla zásielok a pozbierať podpisy. Tieto dáta sú následne odoslané na firemní server, kde môžete okamžite prehliadať všetky informácie ohledne zásielok a kontrolovať stav dodávky podľa nákladného vozidla / trasy (alebo iného pohľadu / filtru) v reálnom čase. Keďže DeliveryExpert™ je na plno integrovaný do sady produktů SCExpert™, táto informácia je jednoducho propojitelná s ďalšími časťami dodávateľského reťazca.

DeliveryExpert™ Vám umožňuje zachytiť informáciu o tom, čo bolo dodané, kedy to bolo dodané, kde to bolo dodané, kdo to prijal / podpísal, a potom ju kombinuje s ostatnými informáciami dodávateľského reťazca. Spoločnosti s vlastným vozovým parkom, logistický operátori (3PL) alebo zasielateľské služby získajú veľké výhody z takej úrovne transparentnosti a sledovateľnosti.


Hlavné funkcie:

  • Sledovanie dodania v reálnom čase
  • Digitálne zachytenie podpisu
  • Kontrolný panel - Pohľad na progres dodávok podľa trasy / vozidla
  • Náhľad na detaily dodávky a podpis
  • Uživateľsky priateľské grafické rozhranie

Výhody:

  • Vyššia efektivita
  • Redukcia chýb
  • Zvýšenie produktivity šoféra
  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi