Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Využite svoj sklad s WarehouseExpert pre Dynamics AX


Zvýšte efektivitu vašich zdrojov, zásob a prepravy s riešením dodávateľských reťazcov pre Dynamics AX.

Dynamics AX získava vedúce postavenie na trhu so systémami ERP pre podniky všetkých veľkostí. Aby ste mohli riadiť ekonomický a administratívny, ale aj prevádzkový rozsah svojho podniku. Dynamics AX potrebuje výkonný nástroj na podporu automatizáce veľkých zložitých distribučných operacií. A to je miesto, kde Made4net SCE pre AX prichádza do hry a prináša výkonné funkcie, robustnú funkcionalitu a rýchlosť.

Získajte lepší prehľad o naplnení procesov a riadenia skladových zdrojov. Znížte prevádzkové náklady tým, že využijete zariadenie, skladovací priestor a skladových pracovníkov, ktorí sú riadení robustným bezdrôtovým systémom pre správu úloh. Vytvorte a optimalizujte dopravné cesty k dosiahnutiu úspor v distribučných zdrojoch a nákladoch na dopravu. Použite moduly sady SCExpert pre AX ako taktický nástroj, ktorý bude podporovať optimalizáciu vozového parku a zároveň bude reagovať na dynamické obmedzenia, ako je doprava, zákaznické objednávky v reálnom čase a úpravy objednávok.


Další funkce WarehouseExpert:

 • Atribúty produktov definované dynamicky užívateľom (LOT, expirácia, číslo série, veľkosť, farba)
 • Prichádzajúce činnosti, ktoré zahrňujú:
 • Plánovanie a riadenie využitia brán a areálu skladu
 • Kontrola akosti
 • Uskladnenie vrátane optimalizácie uloženia zásob
 • Cross Dock
 • Pohyby zboží:
 • Evidencia skladových jednotiek (paliet, prepraviek, kontajnerov)
 • Doplňovanie – dávkové a v reálnom čase / podľa požadaviek
 • Priebežná inventúra a riedenie inventúr
 • Služby s pridanou hodnotou a kompletácia
 • Kontrola stavu
 • Odchozí činnosti, ktoré zahrňujú:
 • Spracovanie objednávok
 • Spracovanie dodávok a vĺn
 • Balenie kartónov, balenie paliet, uloženie na zóny pristavenia
 • Nakládka a správu brán skladu
 • Prepravná dokumentácia
 • Prekládanie úloh
 • Podpora bezdrôtovej komunikácie pre všetky činnosti v sklade
 • Skladové činnosti riadené hlasem

 • Sada SCExpert

  Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi