Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

WarehouseExpert - WMS Enterprise Edition


Pomocou výkonných riešení zvýšte efektivitu vašich prevádzok a získajte zlepšenie presnosti zásob a na plnenia objednávok. Vylepšite vaše skladové operácie.

Skladový systém WarehouseExpert™ optimalizuje zásoby, rovnako ako zdroje a vybavenie potrebné pre manipuláciu s materiálom. Je to robustný WMS pracujúci v reálnom čase, ktorý vám umožní zvýšiť produktivitu, zvýšiť úroveň služieb, skrátiť čas uskutočnenie objednávok a znížiť celkové náklady na prevádzku.

WarehouseExpert™ WMS zhromažďuje údaje o každej jednotlivej transakcii a pohybe v sklade a tým poskytuje v reálnom čase prehľad o umiestnení paliet a o všetkých vašich skladových prostriedkoch a vyhodnotí ich využitie. Náš systém WMS poskytuje lepšiu kontrolu skladových prostriedkov. Vďaka lepšiemu využitiu vašeho zariadenia, úložného priestoru a skladových pracovníkov pomocou robustného systému pre správu úloh získa vaša spoločnosť lepší prehľad o práci skladu, zvýšenie presnosti zásob a urýchlenie skladových činností.


ĎAlšie funkcie WarehouseExpert:

 • Atribúty produktov definované dynamicky užívateľom (LOT, expirácia, číslo série, veľkosť, farba)
 • Prichádzajúce aktivity zahrňujú:
  • Príjem (ASN príjem, slepý príjem, hromadný príjem)
  • Správa brán
  • Kontrola kvality
  • Uskladnenie s optimalizáciou využitia miesta
 • Cross Dock – priame dodávky a prekládky
 • Riadenie zásob:
  • Evidencia skladových jednotiek (paliet, prepraviek, kontajnerov)
  • Doplňovanie - dávkové a v reálnom čase / na vyžiadanie
  • Priebežná inventúra a riadenie inventúr
  • Služby s pridanou hodnotou a kompletácia
  • Kontrola stavu
 • Odchozí aktivíty zahrňujú:
  • Spracovanie objednávky
  • Spracovanie dodávok a vĺn
  • Balenie kartónov, balenie paliet, uloženie na zóny pristavenie
  • Nakládka a správa brán skladu
  • Prepravná dokumentácia
 • Prekladanie úloh
 • Podpora bezdrôtová komunikácia pre všetky činnosti skladu
 • Skladové činnosti riadené hlasem
 • Dynamické plánovanie trás


Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi