made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

Maximalizujte svoju distribučnú kapacitu


Pokiaľ používate Transportný systém alebo Dynamický routing, neznamená to, že ste dokončili úlohu distribúcie. Akonáhle je plán nákladky pripravený, tovar musí byť naložený efektívne. To platí zvlášť pre materiály so špeciálnymi požiadavkami, ako sú napr. nápoje. LoadingExpert™ analyzuje a optimalizuje vyťaženie rôznych typov nákladných automobilov. Je možné použiť viacnásobné stratégie nakládania, aby boly splnené požiadavky všetkých druhov dodávok a aj potreby skladu. Ako súčasť skupiny SCExpert™ zabezpečí efektívne a správne vychystávanie pomocou WMS tak, aby vyhovovalo podmienkam nakládky aj vykládky s prihľadnutím na obmedzenie podľa vozidla a druhu tovaru.


Hlavné funkcie:

  • Sleduje všetku manipuláciu so skladovými zásobami, skladovanie a aktivity podľa jednotky a / alebo skladovateľa / klienta
  • Zaistí presný a rýchly návrh nakládky pre rozvrhnuté typy trás. – Rozvrhnuté typy trás vyžadujú rôzne nakladacie schématy. Môžu sa určiť oblasti skladu podľa rôznych kritérií - kapacít, preferencií, alebo prázdnej oblasti pre vratky.
  • Umožnní viacnásobné nakladacie stratégie. – Rôzne činnosti pri dodávke vyžadujú rôzne nakladacie stratégie. Náš skladovo orientovaný systém umožňuje lepšiu efektivitu vychystania pomocou zoskupených druhov tovaru a pre uľahčenie práce šoféra zoskupuje tovar podľa jednotlivých miest vykládky a tak minimalizuje počet oddelenia nákladného priestoru, ktoré musí šofér navštíviť na každej zastávke.

  • Podpora vopred pripravených objednávok. – Objednávky sa priebežne vychystávajú a pripravujú na nakládku, aby mohli byť priradené ku správnej trase a nákladnému vozidlu pre konečné nakladanie.
  • Návrh nákladky redukuje poškodenie produktov. – Vätšina rozbitia sa stane počas prvých 10 minút trasy kvôli nevhodnému zabaleniu. Špičkový algoritmus nakládky v LoadingExpert™ umožňuje aj poskladanie tovaru, aby sa znížilo riziko poškodenia.

Výhody:

  • Sleduje každú manipuláciu so skladovými zásobami, skladovanie a aktivity podľa jednotky a / alebo skladovateľa / klienta
  • Zvýšenie úrovne služieb zákazníkom
  • Zníženie prepravných nákladov
  • Optimalizácia distribučnej kapacity

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi