Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Staňte sa partnermi


Uvdomujeme si, ako je pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v dodávateľskom reťazci dôležitá bezproblémová integrácia kompletného riešenia s obchodnými procesmi zákazníka. Z tohoto dôvodu uzavrela spoločnosť Made4net strategické partnerstvá s poprednými poskytovateľmi hardvéru, softvéru, poradcov a integrátorov, ktorí patria ku špičke vo svojom odbore, aby všetci spoločne poskytli zákazníkovi najlepšie riešenie, ktoré mu pomôžu zvládnuť aj tie najzložitejšie obchodné požiadavky. Softvér WMS spoločnosti Made4net je postavený na unifikovanej platforme a umožňuje bezproblémovú integráciu s riešeniami tretích strán.

Partnerský program Made4net poskytuje zákazníkom značné výhody a úžitok prostredníctvom komplexných riešení, ktoré im pomáhajú dosiahnuť maximálnu návratnosť investícií. Naše skúsenosti zahrňujú úspešné a cenovo dostupné implementácie mnohých skladov, zásobovacích reťazcov a internetových obchodov. Made4net udržuje dlohodobé vzťahy so špičkovými partnerskými spoločnosťami, ktoré doplňujú naše silné stránky a zdieľajú záväzky voči našim zákazníkom. Tieto vzťahy nám umožňujú dodávať úsporné riešenia orientované na zákazníka a sú pritom prospešné nielen obom stranám, ale čo je dôležitejšie, našim zákazníkom.

Kontakt:


ADRESA

Made4Net Systems s.r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel: +420 234 065 677
E-mail: info@made4net.eu

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi