Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi


SCExpert™ je výpočtovou platformou, ktorá sa jednoducho adaptuje na Vaše budujúce IT prostredie. Zahrňuje produkty, ktoré môžu byť nasadené samostatne, modifikované alebo kombinované podľa Vašich obchodných potrieb. Riešenia sú vybudované na technológii Spoločnosti Microsoft a založené na servisne orientovanej architektúre (SOA) sú poháňané silným mechanizmom konfigurácie a nastavenia pravidiel obchodných procesov. SCExpert premosťuje medzeru medzi Vašim podnikovým systémom (ERP, MRP atd..) a Vašimi prevádzkovými požiadavkami na realizáciu, tak aby dodala celkové (end-to-end) adaptívne riešenie realizácie dodávateľského reťazca.

Získajte vedúce postavenie s inovatívnou technológiou


Vybudovaná na najnovšej technológii, platforma SCExpert™ ponúka množinu integrovaných produktov, ktoré sa dajú jednoducho konfigurovať, implementovať a sú vhodné pre každú veľkosť podniku - od malých po veľké spoločnosti.

Vďaka servisne orientovanej architektúre (SOA), SCExpert™ pomáha spoločnostiam reagovať rýchlejšie a efektívnejšie (cost-effective) na meniace sa podmienky trhu. Cieľom použitia SOA modelu ako nástroja pre mapovanie obchodu je zaistiť, aby vytvorené služby naozaj reprezentovali obchodné pohľady a neboli len tým, čím si technológovia myslia, že obchodné služby majú byť.

Jednou zo základných silných stránok SCExpert™ platformy je tá, kde si SOA rýchlo získáva pozíciu - v jej potenciále ako mechanizmu definovania podnikových služieb a operačných modelov, a teda poskytovaniu štruktúry pre IT, aby dodávalo podľa skutočných obchodných potrieb a adekvátne sa obchodu adaptovalo.

Jednoduchosť a flexibilita s jedným datovým modelom


Jeden datový model, jedno užívateľské rozhranie a jeden systém, s ktorým môže byť riadený celý Váš dodávateľský reťazec.

Na rozdiel od konkurenčných aplikácií v oblasti dodávateľského reťazca, ktoré sú technicky integrované a rozdelené na projektové báze, SCExpert™ ponúka jedno užívateľské rozhranie s jedným dátovým modelom pre všetky svoje produkty a umožňuje konzistentné riešenie pre realizáciu dodávateľského reťazca.


Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi