Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Maloobchod


Softvérové riešenie od Made4Netu zaisťuje efektívnu synchronizáciu práce vo všetkých oblastiach skladu k dokončeniu a plneniu objednávok v krátkom čase a účinným spôsobôm znižuje náklady, čím dosahuje vyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov. Schopnosťou vyhnúť sa kríženiu pri vyskladnení zaistíme vyššiu výstupnú úroveň v sklade a lepšie využitie zdrojov.

S rastúcim záujmom o čerstvé potraviny a biopotraviny, ktoré sú k dispozici vo všetkých ročných obdobiach, spolu s neustálymi zmenami v regulačných požiadavkách a zvýšenie dopytu v označovaní ekologických potravín alebo geneticky modifikovaných, sa stávajú operácie dodávateľských reťazcov čerstvých potravín stále dôležitejšie a náročnejšie. Kľúčovým faktorom pre udržanie sa pred svojou konkurenciou a v dodávateľskom reťazci je zaistenie čerstvosti a široký výber produktov s ohľadom na dopady zdravia a kvalitu potravín v produkcii.

Snaha dodávať kvalitu a čerstvosť s rastúcou konkurenciou super/hypermarketov sú marže nastavené na veľmi nízke sadzby. Ak chcete udržať krok v dodávateľskom reťazci, musíte optimalizovať pohyb tovaru, odstrániť nadbytočné zásoby a znížiť skladové doby, a tým zostanete konkurencieschopní a efektívny.

V našom riešení poskytujeme dodávateľskému reťazcu s potravinami nevyhnutné nástroje pre efektívne riadenie. Riešenie obsahuje rosiahle a adaptabilné správy a nástroje so schopnosťami zobraziť a sledovať každý pohyb tovaru v reálnom čase. Tým máte informácie potrebné k ochrane vašeho podnikania a udržania spokojnosti zákazníkov. Okrem toho, pre tento segment Made4net poskytuje objednávkové riešenie integrácie prispôsobené špecificky k Vašemu oboru potravín a nápojov.


Niektoré z výhod a možností, ktoré poskytuje Made4net pre toto odvtvie:

 • Vysoko škálovateľný systém schopný zpracovávať veľké objemy transakcií
 • Flexibilné možnosti správy objednávok
 • Cross-Docking
 • Riadenie a správa úloh
 • Rôzne spôsoby vychystávania (kusové, hromadné, automatizované)
 • Riadenie brán a automobilov
 • Optimalizácia práce a zdrojov
 • Etiketovanie
 • Sledovanie vratiek
 • Napolenie dodávateľov
 • Správa objednávok
 • Riadenie dopravy
 • Efektivna správa udalostí
 • Potvrdenie o doručení
 • Flexibilné riešenie definované užívateľom

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi