made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

RoutingExpert™


RoutingExpert™, nevyhnutný taktický rozhodovací nástroj, ktorý Vám pomôže optimalizovať a vyvážiť ziskovosť distribúcie a zlepší zákaznicky servis pomocou efektívneho plánovania trás. S využitým pokročilých priemyslových algoritmov a vlastných cestovných koridorov môžete vytvoriť viacnásobné plánovanie prepravy rýchlejšie a maximalizovať návratnosť investície do svojich dopravných prostriedkov. RoutingExpert™ Vám umožní vytvoriť plány trás, ktoré optimalizujú a vyvažujú ziskovosť dodávky ako aj službu zákazníkom.

Náš softvér plánovania trás Vám umožňuje definovať plánovanie a optimalizovať na základe kalkulácie cieľových funkcií ako sú: minimálne náklady, maximálna úroveň služieb, minimum prostriedkov (nákladných áut / návesov). RoutingExpert™ ponúka výkonné rutiny minimalizáciu nákladov komerčných routing systémov, a umožňuje úsporu 10% - 30% dopravných nákladov. Toto riešenie je ľahko použiteľné, s užívateľsky definovanými pravidlami, ktoré umožňujú jednoduchú a lacnú implementáciu.


Hlavné funkcie:

 • Pracuje s geografickými nástrojmi (mapami) a integruje sa do systému monitorovania a správy vozidiel (RTLS)
 • Ponúka sledovanie a monitorovanie flotily vozidel
 • Plánuje dynamické alebo statické trásy
 • Používa integrované flotily vozidiel pre plánovanie viac centier


 • Je založený na uživateľsky definovaných, vážených (hodnotených) pravidlách
 • Kalkuluje skutočné versus plánované
 • Umožňuje doladenie plánovanej trásy podľa aktuálnej polohy a skutočných výsledkov
 • Prináša plánovanie a rozvrh na úrovni zeme / regiónu / ulice

Výhody:

 • Zvýšenie úrovne služieb
 • Úspora dopravných nákladov
 • Optimalizácia prostriedkov

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi