Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

WarehouseExpert One - Robustný WMS pre SAP B1


WarehouseExpert™ One je inovatívny WMS pre firmy strednej veľkosti používajúci systém SAP Business One, ktorý pre správnu prevádzku skladu potrebuje viac než len správu uskladnenia a základné riadenie zásob.

WMS pre SAP B1 je integrovaný do SAP Business One pomocou SAP DI SDK, ktorý umožňuje hladkú, rýchlu a bezrizikovú implementáciu.

Tento jedinečný software ponúka rozsiahlu správu skladu s použitým jednoduchých i niekoľkonásobných skladových operácií a pridáva tým systému SAP Business One možnosti riešenia pre dodávateľské reťazce na najvyššej úrovni. WarehouseExpert™ One optimalizuje využitie skladových priestorov, obrat tovaru rovnako ako aj presnosť v prehľade zásob a zaistenia, že bude stále dodržovaná úroveň služieb.

S podporou rádiového pripolenia, snímania čiarových kódov a technológie pre rozpoznávánie hlasu môžete na vysokej úrovni a s presnosťou vychystávať a baliť tovar a zaistiť všetky požiadavky vašich zákazníkov pre plnenie objednávok. Rôzne metódy vychystávania umožňujú skladom pružne reagovať na stále sa meniace požiadavky zákazníkov a zároveň zvyšujú efektivitu skladových procesov tým, že zlepšujú využitie pracovných síl.


WarehouseExpert - hlavné črty:

  • Rôzne atribúty tovaru (Lot, dátum expirácia, sériové čísla, veľkosti, farby)
  • Bezdrôtová podpora všetkých skladových činností
  • Príjem tovaru
  • Uskladnenie s optimalizáciou výberu miesta
  • Správa pohybu tovaru v sklade
  • Spracovanie objednávok, dodávok a vychystávajúcich vĺn
  • Hlasové vychystávanie
  • Evidencie skladových jednotiek (paliety, prepravky)
  • Priebežná inventúra
  • Kontrola stavuSada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi