Sada SCExpert™

SCExpert™ platforma je výpočetná platforma, ktorá sa jednoducho adaptuje na Vaše budujúce sa IT prostredie. Zahrňuje integrované produkty, ktoré môžu byť nasadené samostatne, modifikované alebo kombinované podľa potreby na základe Vašich obchodných potrieb. Riešenia vybudované na technologiách spoločnosti Microsoft, založená na servisne orientovanej architektúre (SOA) a poháňaná silným mechanizmom konfigurácie a nastavenia pravidiel obchodných procesov, SCExpert™ premosťuje medzeru medzi Vašim podnikovým systémom (ERP, MRP atd..) a Vašimi prevádzkovými požadavkami na realizáciu, tak aby dodala celkové (end-to-end) adaptívne riešenie realizácie dodávateľského reťazca.

Vybudované na nejnovších technológiách, platforma SCExpert™ ponúka množinu integrovaných produktov, ktoré sa dajú jednoducho konfigurovať, implementovať a je vhodná pre každú veľkosť podniku - od malých až po veľké spoločnosti.

Založené na SOA, SCExpert™ pomáha spoločnostiam reagovať rýchlejšie a efektívnejšie (cost-effective) na meniace sa podmienky trhu. Cieľom použitia SOA modelu ako nástroja pre mapovanie obchodu je zaistiť, aby vytvorené služby skutočne reprezentovali obchodný pohľad a aleboli len tým, čím si technológovia myslia, že obchodné služby majú byť.

Jednou zo základných silných stránok SCExpert™ platformy je tá, kde si SOA rýchlo získava pozíciu - v jej potenciálom ako aj mechanickom definovanií podnikových služieb a operačných modelov, a teda poskytovaním štruktúry pre IT, aby dodávalo podľa skutočných obchodných potrieb a adekvátne sa obchodu adaptovalo.

Jeden dátový model, jedno uživateľské rozhranie a jeden systém s ktorým môže byť riadený celý Váš dodávateľský reťazec. V protiklade k iným aplikáciám pre oblasť dodávateľských reťazcov, ktoré sú technicky integrované a prepolené na projektovej báze, SCExpert™ ponúka jedno užívateľské rozhranie s jedným dátovým modelom pre všetky svoje produkty, a umožňuje konzistentné riešenie pre realizáciu dodávateľského reťazca.


Sada SCExpert - Made4net

WarehouseExpert™

Sada SCExpert - Made4net

TransportExpert™

Sada SCExpert - Made4net

ContainerExpert™

Sada SCExpert - Made4net

BillingExpert™

Sada SCExpert - Made4net

RoutingExpert™

Sada SCExpert - Made4net

DeliveryExpert™

Sada SCExpert - Made4net

YardExpert™

Sada SCExpert - Made4net

LoadingExpert™