Made4net - Inovácia, profesionalita a skúsenosť

Supply Chain Management (SCM) Technológie pre meniace sa požiadavky


Pohyb, sledovanie a riadenie skladových zásob a dokumentov v technologickom prostredí dodávateľského reťazca sa skladá z mnohých oddelených procesov zahrňujúcich objednávanie, transport, skladovanie, vychystávanie, balenie, služby pridané hodnoty, expedíciu, dodávku - a zoznam stále rastie. Rôzne organizácie majú rôznu sadu procesov, obchodných tokov a obchodných omedzenie - maloobchod vs. veľkoobchod vs. poskytovatelia logistických služieb atď. Rôzne materiály majú celkom odlišné pravidlá zobrazenia zásob, manipuláciu a správy zásob - potraviny vs. oblečenie vs. elektronika atď. Organizácia, ktorá má záujem implementovať IT riešenia dodávateľského reťazca pre svoje výkonné procesy musí čeliť týmto a daľším výzvam.

Naša sada SCExpert™ bola vytvorená od základu tak, aby poskytovala riešenia, ktoré špecificky adresujú tieto výzvy kombinací špičkových technológiou riadenia dodávateľského reťazca s hlbokým porozumeniem problémov a potrieb biznisu závisiacich od dobre riadených a optimalizovaných logistických procesov. Tento prístup vyústil do niektorých základných zručností, ktoré robia naše riešenie zvláštnym.

Rozširovateľný dátový model - Umožňuje ľahkú implementáciu rôznych modelov skladových zásob a dokumentov a umožnuje pracovať s niekoľkými predlohami súčastne.

Rozširovateľný biznis logiky - Umožňuje užívateľovi definovať multi-úrovňové metódy (sklad, skupina produktov, produkt atď.) a ovplyvniť tok a logiku procesov, ako aj integrátorom jednoducho zakomponovať prispôsobené komponenty biznis logiky

Viacúrovňová konfigurácia uživateľských funkcií - Umožňuje užívateľom jednoducho konfigurovať svoje vlastné náhľady, vyhľadávanie, reporty, grafy, vizuálne upozornenia a merače, ako aj schopnosť konfigurovať uživateľský organizačný portál, ktorý môže používať interné alebo externé aplikačné komponenty

Uživatelský prístup založený na rolách - Umožňuje kontrolu oprávnenia užívateľských prístupov na všetkých úrovných aplikáciách podľa skupiny a individuálneho užívateľa

Obosmerné otvorené rozhranie - Na službách založený, konfigurovaťeľný set transakčných definícií dovoľuje:

  • Jednoduchú integráciu aplikácií tretích strán. Preddefinované šablóny pre rozšírené systémy ako SAP R/3, Oracle, SAP Business One, Syspro, QuickBooks a iné.
  • Jednoduchý prístup pre programy tretích strán k aplikačným transakciám a službám umožňuje zvládnutie našej technológie riadenia dodávateľského reťazca s externými systémami

Bohatá sada aplikačných služieb - poskytuje rozšírené základné možnosti aplikacií, ako sú - Audity, upozornenia, reporting, tlač etiket, správa udalostí, a ďalšie

Distribuované prevedenie - Na službách a správach založené (Messaging and Service based) provedenie aplikačných transakcií a služieb znamená jednoduchý spôsob konfigurácie toku transakcií , flexibilnú implementáciu v rôznych sieťových topologiách a značnú škálovateľnosť

Unifikovaná implementácia - Všetky aplikácie riadenia dodávateľského reťazca Made4netu a sada nástrojov Netlogu sú vybudované na rovnakej platforme, čo znamená že všetky vyššie popísané možnosti sú automaticky a konzistentne k dispozícii naprieč celou sadou.


Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi