made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

TransportExpert™


TransportExpertTM je pokročilým systémom pre riadenie dopravy, plánovanie a optimalizáciu prepravných úloh. Riadenie riadi všetky zdroje dopravy (dopravcu, vozidla, šoféra atď.) a umožňuje riadiť rôzne úlohy ako napríklad prepravu tovaru medzi logistickými centrami, rozvoz z centier k zákazníkom, zber tovaru, prepravu tovaru z miesta na miesto a ďaľšie. Systém využíva mapy a geografické informácie pre kalkuláciu vzdialeností a teritórií. TransportExpertTM zahrňuje automatické a manuálne prideľovanie pracovných úloh vozidlám a šoférom s prioritami podľa preferencií a obmedzenia.

Srdcom systému je modul riadenia prepravy s optimalizáciou úloh. Modul je určený pre automatické prideľovanie úloh. Dispečer môže aktualizovať a upraviť úlohy vytvorené automatickým mechanizmom, alebo vykonať zmeny použitých pravidiel, aby dostal požadovaný výsledok.

Prepravou rozumieme každú určenú úlohu s dopravou, dodávkou alebo prevzatie tovaru. Pre každú prepravu systém vedie podrobné údaje ako odosielateľ, zdroj, plánované a aktuálne dáta výjazdu, miesto vyloženia, plánované a aktuálne dáta vyloženia, aktuálny stav, váhu, objem, skupinu dopravy (paliety, sypké, chladené, mrazené atď.), typ dopravy (TL, LTL, balíky), jednotky (paliety, balíky a pod.), počet jednotiek, vzdialenosti, čísla objednávok odesielateľa, príjemcu, skladu atď.

Prepravu je možné riadiť niekoľkými spôsobmi:

  • jednotlivá doprava z bodu A do bodu B
  • zlúčenie niekoľkých prepráv do jedného balíka a riadenie ako jednej prepravy (napr. z prístavu, do logistického centra)
  • vytvorenie zloženej prepravy z niekoľkých dielových prepráv (napr. zber do bodu a následné rozvozy, alebo preprava nákladnou dopravou, potom po železnici a zase nákladnou dopravou)

Systém ponúka aj prípravu stálych trás, ktoré budú automaticky vytvárané podľa definovaných parametrov s možnosťou následnej úpravy.

TransportExpertTM umožňuje riadiť externých dopravcov a vyberať ich pre jednotlivé prepravy. Výber môže prebehnúť automaticky, s kalkuláciou údajov prepravy a hodnôt prepravcov vedených v systéme alebo manuálnym priradením.

Systém ponúka tlač etiket a dokumentov prostredníctvom štandardných nástrojov zabudovaných do platformy SCExpertTM. K dispozíci sú nástroje pre reporty a exporty vybraných dát. TransportExpertTM je súčásťou sady produktov postavených na platforme SCExpertTM, čo umožňuje ďaľšie rozšírenie funkčnosti nasadeného riešenia v oblasti dopravy prijením modulov ako RoutingExpertTM pre plánovanie trás a DeliveryExpertTM pre potvrdenie dodávky.


Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptivnými nástrojmi