made4net, spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním IT riešením v oblasti logistiky

YardExpert™

Optimalizujte správu svojho areálu


YardExpert™ rozširuje management Vášho distribučnéhoho strediska za štyri steny Vášho skladu poskytovaním schopnosti správy dvora a brán / rámp. Toto riešenie zviditelňuje tovar, ktorý sa nachádza na prichádzajúcich vozidlách pred skladovou halou, čo umožní určiť prioritu pridelenia vozidel k rampám (k bránám) a vyloženie podľa potrieb skladu.

Sleduje relevantné informácie o vozidlách, vrátane informácií o zdroji, stavu a používaní: kto prišiel s vozidlom a kto je vlastníkom, kde sa vozidlo nachádza, čo a ako dlho sa nachádza vo vozidle, očakávaný čas odchodu vozidla. Rozširuje možnosti riadenia a optimalizácie skladových operácií ako príjem a doprava, čo vedie ku zlepšeniu priepustnosti a zákaznického servisu.

YardExpert™ umožňuje efektívnu organizáciu úloh pohybu vozidel prostredníctvom aplikácie pre skladových vodičov. Vďaka tejto funkcii skladoví zamestnanci vedia, ktoré vozidlo je potriebné presunúť, jeho súčasnú polohu v skladovom areáli a nové miesto určenia; vedia, ktorí skladový vodiči sú k dispozícii pre prevedenie tejto práce. Taktiež umožňuje priradenie pracovnej úlohy k voľnému vozidlu.

Nedostatok synchronizácie medzi skladovými operáciami a pohybmi vozidel v skladovém areáli často vedie k nákladným prevádzkovým prekážkam, ktoré majú negatívny dopad na priepustnosť a zákaznický servis. Nedostatečne optimalizované plánovanie rámp / brán vedie k ich nedostatočnému využívaniu, nadmerná práca skladových zamestnancov pri príjme a nadčasov.

YardExpert™ poskytuje pre riešenie týchto náročných úloh potriebné riadiace nástroje pre optimalizáciu pohybu vozidel v skladovom priestore a využitie rámp, pričom rozširuje viditeľnosť skladu.


Hlavné funkcie:

 • Poskytuje rozšírenú správu zásob vrátane aktuálneho presného obsahu návesu, detailného sledovania položiek a skladových zásobách
 • Umožňuje riadenie kapacít všetkých lokácií dvora, zón a návesov v podniku
 • Môže automatizovať prideľovanie úloh na základe blízkosti / dostupnosti šoféra, ako aj uživateľsky definovaných profilov preferencií úloh
 • Umožňuje správu tovaru vo dvore v reálnom čase prostredníctvom grafického zobrazenia

 • Plánuje a uskutočňuje nakladanie
 • Umožňuje dopravcom samostatné plánovanie prostredníctvom elektronickej výmeny dát (EDI) alebo Webu
 • Zvyšuje prehľadnosť zásob v návesoch
 • Poskytuje registráciu príjazdu a odchodu do / z areálu (dvora) pre anie bezpečnosti a redukovanie zbytočných čakacích dôb



Výhody:

 • Kompletný prehľad skladových zásob
 • Optimalizácia prívesov a dopravcov
 • Správa a využitie zdrojov areálu

Sada SCExpert

Zvýšte výkon svojich obchodných procesov s adaptívnymi nástrojmi