Made4net - Inovace, profesionalita a zkušenost

Supply Chain Management (SCM) technologie pro měnící se požadavky


Pohyb, sledování a řízení skladových zásob a dokumentů v technologickém prostředí dodavatelského řetězce se skládá z mnoha oddělených procesů zahrnujících objednávání, transport, skladování, vychystávání, balení, služby přidané hodnoty, expedici, dodávku - a seznam stále roste. Různé organizace mají různou sadu procesů, obchodních toků a obchodních omezení - maloobchod vs. velkoobchod vs. poskytovatelé logistických služeb atd. Různé materiály mají zcela odlišné pravidla zobrazení zásob, manipulace a zprávy zásob - potraviny vs. oblečení vs. elektronika atd. Organizace, která má zájem implementovat IT řešení dodavatelského řetězce pro své výkonné procesy musí čelit těmto a dalším výzvám.

Naše sada SCExpert™ byla zkonstruována od základu tak, aby poskytovala řešení, které specificky adresuje tyto výzvy kombinací špičkové technologie řízení dodavatelského řetězce s hlubokým porozuměním problémů a potřeb byznysu závisejících od dobře řízených a optimalizovaných logistických procesů. Tento přístup vyústil do některých základních dovedností které dělají naše řešení zvláštním.

Rozšiřitelný datový model - Umožňuje snadnou implementaci různých modelů skladových zásob a dokumentů a umožnuje pracovat s několika předlohami současně.

Rozšiřitelná byznys logika - Umožňuje uživateli definovat multi-úrovňové metody (sklad, skupina produktů, produkt atd.) a ovlivnit tok a logiku procesů, jakož i integrátorům snadno zakomponovat přizpůsobené komponenty byznys logiky

Víceúrovňová konfigurace uživatelských funkcí - Umožňuje uživatelům jednoduše konfigurovat své vlastní náhledy, vyhledávání, reporty, grafy, vizuální upozornění a měřiče, jakož i schopnost konfigurovat uživatelský organizační portál, který může používat interní nebo externí aplikační komponenty

Uživatelský přístup založený na rolích - Umožňuje kontrolu oprávnění uživatelských přístupů na všech úrovních aplikace podle skupiny i individuálního uživatele

Obousměrně otevřené rozhraní - Na službách založený, konfigurovatelný set transakčních definic dovoluje:

  • Snadnou integraci aplikací třetích stran. Předdefinované šablony pro rozšířené systémy jako SAP R/3, Oracle, SAP Business One, Syspro, QuickBooks a jiné.
  • Snadný přístup pro programy třetích stran k aplikačním transakcím a službám umožňuje zvládnutí naší technologie řízení dodavatelského řetězce externími systémy

Bohatá sada aplikačních služeb - poskytuje rozšířené základní možnosti aplikací, jako jsou - Audity, upozornění, reporting, tisk etiket, správa událostí, a další

Distribuované provedení - Na službách a zprávách založené (Messaging and Service based) provedení aplikačních transakcí a služeb znamená snadný způsob konfigurace toku transakcí , flexibilní implementaci v různých síťových topologii a značnou škálovatelnost

Unifikovaná implementace - Všechny aplikace řízení dodavatelského řetězce Made4netu a sada nástrojů Netlogu jsou vybudovány na stejné platformě , což znamená že všechny výše popsané možnosti jsou automaticky a konzistentně k dispozici napříč celou sadou.


Sada SCExpert

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji