TransportExpert™


TransportExpertTM je pokročilým systémem pro řízení dopravy, plánování a optimalizaci přepravních úkolů. Řešení řídí všechny zdroje dopravy (dopravce, vozidla, řidiče atp.) a umožňuje řídit různé úkoly jako například přepravu zboží mezi logistickými centry, rozvoz z center k zákazníkům, sběr zboží, přepravu zboží z místa na místo a další. Systém využívá mapy a geografické informace pro kalkulace vzdáleností a teritorií. TransportExpertTM zahrnuje automatické a manuální přidělování pracovních úkolů vozidlům a řidičům s prioritami podle preferencí a omezení.

Srdcem systému je modul řazení přeprav s optimalizací úkolů. Modul je určen pro automatické přidělování úkolů. Dispečer může aktualizovat a upravit úkoly vytvořené automatickým mechanismem, nebo provést změny použitých pravidel, aby dostal požadovaný výsledek.

Přepravou rozumíme každý určený úkol s dopravou, dodávkou nebo sběrem zboží. Pro každou přepravu systém vede podrobné údaje jako odesílatele, zdroj, plánované a aktuální data výjezdu, místo vykládky, plánované a aktuální data vykládky, aktuální stav, váhu, objem, skupinu dopravy (palety, sypké, chlazené, mražené atp.), typ dopravy (TL, LTL, balíky), jednotky (palety, balíky apod.), počet jednotek, vzdálenosti, čísla objednávek odesílatele, příjemce, skladu atd.

Přepravy je možné řídit několika způsoby:

  • jednotlivá doprava z bodu A do bodu B
  • sloučení několika přeprav do jednoho balíku a řízení jako jedné přepravy (např. z přístavu, do logistického centra)
  • vytvoření složené přepravy z několika dílčích přeprav (např. sběr do bodu a následné rozvozy, nebo přeprava nákladní dopravou, pak po železnici a zase nákladní dopravou)

Systém nabízí i přípravu stálých tras, které budou automaticky vytvářeny podle definovaných parametrů s možností následné úpravy.

TransportExpertTM umožňuje řídit externí dopravce a vybírat je pro jednotlivé přepravy. Výběr může proběhnout automaticky, s kalkulací údajů přepravy a hodnot přepravce vedených v systému nebo manuálním přiřazením.

Systém nabízí tisk etiket a dokumentů prostřednictvím standardních nástrojů zabudovaných do platformy SCExpertTM. K dispozici jsou nástroje pro reporty a exporty vybraných dat. TransportExpertTM je součástí sady produktů postavených na platformě SCExpertTM, což umožňuje další rozšíření funkčnosti nasazeného řešení v oblasti dopravy připojením modulů jako RoutingExpertTM pro plánování tras a DeliveryExpertTM pro potvrzení dodávky.


Sada SCExpert

Zvyšte výkon svých obchodních procesů s adaptivními nástroji